doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

Katedra ústavného práva
Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

miestnosť č. 328 SB

konzultačné hodiny:
štvrtok 16:30 - 18:00
- počas skúškového obdobia kontaktovať e-mailom

marek.domin(at)flaw.uniba.sk

Archív článkov

V tejto rubrike nie sú žiadne články.