doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

Katedra ústavného práva
Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

miestnosť č. 328 SB

konzultačné hodiny:
- utorok 13:00 - 14:30

marek.domin(at)flaw.uniba.sk

Archív článkov

V tejto rubrike nie sú žiadne články.