JUDr. Marek Domin, PhD.

Katedra ústavného práva
Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

miestnosť č. 328 SB

konzultačné hodiny:
UTOROK 09:45 - 11:15 (od 27. 2. 2018)

marek.domin(at)flaw.uniba.sk

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.