doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

Katedra ústavného práva
Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

miestnosť č. 328 SB

konzultačné hodiny:
- počas letných mesiacoch kontaktovať e-mailom

marek.domin(at)flaw.uniba.sk

Mapa stránok