doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

Katedra ústavného práva
Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

miestnosť č. 328 SB

konzultačné hodiny:
- štvrtok 15:15 - 16:45
(platia od 27. 2. 2020)

marek.domin(at)flaw.uniba.sk

Mapa stránok