doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

Katedra ústavného práva
Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

miestnosť č. 328 SB

konzultačné hodiny:
(počas prerušenia kontaktnej výučby len e-mailom)

marek.domin(at)flaw.uniba.sk

Výučba

aktualizácia: 29. 9. 2020

 

  Štátoveda  (denná forma)  

(zimný semester ak. r. 2020/2021)

 plán seminárov - doc. Domin

 zadania na semináre sú zverejňované prostredníctvom aplikácie MS Teams

 podrobnosti na webstránke Katedry ústavného práva

 

 

  Štátoveda  (externá forma)  

(zimný semester ak. r. 2020/2021)

 podrobnosti na webstránke Katedry ústavného práva

 

 

  Volebné právo a volebné systémy  (denná forma)  

(zimný semester ak. r. 2020/2021)

 podrobnosti na webstránke Katedry ústavného práva

 

 

  Volebné právo a volebné systémy  (externá forma)  

(zimný semester ak. r. 2020/2021)

 podrobnosti na webstránke Katedry ústavného práva

 

 

  Základy právneho poriadku Slovenskej republiky  (Diplomatická akadémia)  

(zimný semester ak. r. 2020/2021)

 plán prednášok, literatúra a otázky na skúšku