doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

Katedra ústavného práva
Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

miestnosť č. 328 SB

konzultačné hodiny:
- utorok 13:00 - 14:30

marek.domin(at)flaw.uniba.sk

Výučba

(Aktualizácia: 16. 10. 2019)

 

  Štátoveda (denná forma)  

(zimný semester ak. r. 2019/2020)

 

Semináre

- plán seminárov (aktualizácia o termíny priebežného hodnotenia)

- zadanie na seminár č. 2 (30. 9. a 1. 10. 2019)

- zadanie na seminár č. 3 (7. a 8. 10. 2019)

- čítanie na seminár č. 3 (Preuss, O.: Jak racionalizovat parlamentarismus? od s. 25)

- zadanie na seminár č. 4 (14. a 15. 10. 2019)

- čítanie na seminár č. 4 (výňatky z ústavných dokumentov z československej histórie)

- zadanie na seminár č. 5 (21. a 23. 10. 2019)

- čítanie na seminár č. 5 (výňatky z ústaných dokumentov - ČR, Nemecko, Španielsko, USA)

 

Prednášky

...

 

 

  Štátoveda (externá forma)  

(zimný semester ak. r. 2019/2020)

 

Prednášky

- 12. 10. 2019: 1  2  3

 

 

  Volebné právo a volebné systémy (denná forma)  

(zimný semester ak. r. 2019/2020)

 

Prednášky

-  plán prednášok

 

Prezentácie k prednáškam

- 23. 9. 2019: 1a  1b

- 30. 9. 2019: 2a  2b

- 7. 10. 2019: 3a  3b

- 14. 10. 2019: 3c  4a

 

Otázky

- otázky na záverečnú skúšku

 

 

  Volebné právo a volebné systémy (externá forma)  

(zimný semester ak. r. 2019/2020)

 

Prednášky

- plán prednášok (stretnutí)

...

Otázky

- otázky na záverečnú skúšku

 

 

  Základy právneho poriadku Slovenskej republiky (Diplomatická akadémia)  

(zimný semester ak. r. 2019/2020)

 

Prednášky

- plán prednášok

- 11. 10. 2019: 1  2  3

- 18. 10. 2019: 4  5  6  7

 

Otázky

(súčasťou plánu prednášok)

 

 

  Právo II (Univerzita tretieho veku)  

(ak. r. 2019/2020)

 

Prednášky

- Voľby do Národnej rady SR - aktuálne otázky k voľbám v roku 2020 (30. 1. 2020)

 

Prezentácie k prednáškam

...