doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

Katedra ústavného práva
Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

miestnosť č. 328 SB

konzultačné hodiny:
štvrtok 16:30 - 18:00
- počas skúškového obdobia kontaktovať e-mailom

marek.domin(at)flaw.uniba.sk

Výučba

(Aktualizácia: 28. 4. 2019)

 

Ústavné právo (bc. štúdium; denná forma)

(letný semester ak. r. 2018/2019)

Semináre

-  plán seminárov (od semináru č. 5) 

- zadanie na seminár č. 2 (26. 2. 2019)

- zadanie na seminár č. 5 (19. 3. 2019)

- zadanie na seminár č. 6 (26. 3. 2019)

- zadanie na seminár č. 8 (9. 4. 2019)

- zadanie na seminár č. 9 (16. 4. 2019)

- zadanie na seminár č. 10 (30. 4. 2019)

 

Čítanie

- stručný článok k rozhodnutiu ÚS SR sp. zn. PL. ÚS 21/2014

 

Prednášky

- prezident SR

- voľby a volebné právo v SR

 

 

Ústavné právo - študijný program "Ekonómia a právo" (bc. štúdium; externá forma)

(letný semester ak. r. 2018/2019)

Prednášky

- voľby, volebné právo a volebné systémy

- politické strany

 

 

Politológia pre právnikov (bc. štúdium / mgr. štúdium; denná forma)

(letný semester ak. r. 2018/2019)

Prednášky

 -  plán prednášok 

Otázky

 - otázky na skúšku

Prezentácie k prednáškam

- prednáška 19. 2. 2019 - 1  2

- prednáška 14. 3. 2019 - 3  4

- prednaška 21. 3. 2019 - 5

- prednáška 28. 3. 2019 -  6 

- prednáška 4. 4. 2019 - 7

- prednáška 11. 4. 2019 - 7

- prednáška 25. 4. 2019 - 7  8

- prednáška 2. 5. 2019 - 8

 

 

Politológia pre právikov (bc. štúdium / mgr. štúdium; externá forma)

(letný semester ak. r. 2018/2019)

Prednášky

 - plán stretnutí (prednášok)

Otázky

 - otázky na skúšku

Prezentácie k prednáškam

(1. stretnutie)

1  2  3  4  5  6

(2. stretnutie)

7  8