doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

Katedra ústavného práva
Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

miestnosť č. 328 SB

konzultačné hodiny:
(počas prerušenia kontaktnej výučby len e-mailom)

marek.domin(at)flaw.uniba.sk

Výučba

aktualizácia: 27. 4. 2020

 

  Ústavné právo  (denná forma)  

(letný semester ak. r. 2019/2020)

Plán seminárov (len doc. Domin) !!! pozor, aktualizácia !!!

Zadanie na semináre:

- seminár č. 2 (týždeň od 24. 2. 2020)

- seminár č. 3 (týždeň od 2. 3. 2020)

- seminár č. 4 (týždeň od 9. 3. 2020)

- zadania nahrádzajúce semináre, ktoré sa mali konať v týždňoch od 9. 3.  sú dostupné na webe PF UK v časti "sylaby".

(...)

 

 

  Ústavné právo  (externá forma)  

(letný semester ak. r. 2019/2020)

(...)

 

 

  Politológia pre právnikov  (denná forma)  

(letný semester ak. r. 2019/2020)

Plán prednášok

Prezentácie z prednášok:

20. 2. - 1a  1b

27. 2. - 2

5. 3. - 3

12. 3. (zrušená prednáška) - 4   (poznámky k prednáške)

19. 3. (zrušená prednáška) - 5   (poznámky k prednáške)

26. 3. (zrušená prednáška) - 6   (prednáška je nahratá a dostupná v rámci archívu vo fakultnej aplikácii Stream)

2. 4. (zrušená prednáška) - 7   (prednáška je nahratá a dostupná v rámci archívu vo fakultnej aplikácii Stream)

16. 4. (zrušená prednáška) - 8   (prednáška je nahratá a dostupná v rámci archívu vo fakultnej aplikácii Stream)

23. 4. (zrušená prednáška) - 9   (prednáška je nahratá a dostupná v rámci archívu vo fakultnej aplikácii Stream)

30. 4. (zrušená prednáška) - 10 (prednáška je nahratá a dostupná v rámci archívu vo fakultnej aplikácii Stream)

7. 5. (zrušená prednáška) - 11 (prednáška je nahratá a dostupná v rámci archívu vo fakultnej aplikácii Stream)

Otázky na skúšku

 

 

  Politológia pre právnikov  (externá forma)  

(letný semester ak. r. 2019/2020)

Plán prednášok (stretnutí)

Prezentácie z prednášok:

(pozri prezentácie pre denné štúdium)

Otázky na skúšku

(...)