JUDr. Marek Domin, PhD.

Katedra ústavného práva
Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

miestnosť č. 328 SB

konzultačné hodiny:
UTOROK 09:45 - 11:15 (od 27. 2. 2018)

marek.domin(at)flaw.uniba.sk

Výučba

(aktualizácia: 13. 3. 2018)

 

Ústavné právo (bc. štúdium; denná forma)

(letný semester ak. r. 2017/2018)

Semináre

- zadanie na 4. seminár (22. 3. 2018)

- návrh prezidenta na začiatie konania pred ÚS SR

 

- zadanie na 5. seminár (5. 4. 2018)

 

Prednášky

(...)

Náhrada absencií na seminároch

pokyny

 

Politológia pre právnikov (mgr. štúdium; denná forma)

(letný semester ak. r. 2017/2018)

Prednášky

sylabus prednášok

Prezentácie k prednáškam

- základné pojmy

- politické ideológie 1 a 2

(...)

 

Politológia pre právnikov (mgr. štúdium; externá forma)

(letný semester ak. r. 2017/2018)

Prednášky

sylabus prednášok

Prezentácie k prednáškam

- základné pojmy

- politické ideológie

- demokracia

(...)