JUDr. Marek Domin, PhD.

Katedra ústavného práva
Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

miestnosť č. 328 SB

konzultačné hodiny:
(počas skúškového obdobia kontaktovať e-mailom)

marek.domin(at)flaw.uniba.sk

Výučba

(aktualizácia: 3. 5. 2018)

 

Ústavné právo (bc. štúdium; denná forma)

(letný semester ak. r. 2017/2018)

Semináre

- zadanie na 4. seminár (22. 3. 2018)

- návrh prezidenta na začiatie konania pred ÚS SR

- zadanie na 5. seminár (5. 4. 2018)

- zadanie na 7. seminár (19. 4. 2018)

- zadanie na 8. seminár (26. 4. 2018)

 - zadanie na 9. seminár (3. 5. 2018) 

- zadanie na 10. seminár (10. 5. 2018)

 

Prednášky

(...)

Náhrada absencií na seminároch

pokyny

 

Politológia pre právnikov (mgr. štúdium; denná forma)

(letný semester ak. r. 2017/2018)

Prednášky

sylabus prednášok

Prezentácie k prednáškam

- základné pojmy

- politické ideológie 1 a 2

- demokracia 1 a 2

- voľby 1, 2 a 3

- politické strany 1 a 2

 

Politológia pre právnikov (mgr. štúdium; externá forma)

(letný semester ak. r. 2017/2018)

Prednášky

sylabus prednášok

Prezentácie k prednáškam

- základné pojmy

- politické ideológie

- demokracia

- voľby a volebné systémy

- politické strany