doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

Katedra ústavného práva
Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

miestnosť č. 328 SB

konzultačné hodiny:
pondelok 15:15 - 16:45

marek.domin(at)flaw.uniba.sk

Výučba

(Aktualizácia: 15. 10. 2018)

 

Štátoveda (bc. štúdium; denná forma)

(zimný semester ak. r. 2018/2019)

Semináre

- plán seminárov (aktualizovaný 6. 10. 2018)

2. seminár (2. 10. 2018)

- zadanie na 2. seminár

3. seminár (9. 10. 2018)

- zadanie na 3. seminár

- čítanie na tretí seminár (O. Preuss)

4. seminár (16. 10. 2018)

- zadanie na 4. seminár

- Ústava 1920

- Ústavný zákon 1938

- Ústava 1948

- Ústavný zákon 1968

5. seminár (23. 10. 2018)

- zadanie na 5. seminár

6. seminár (6. 11. 2018)

7. seminár (13. 11. 2018)

- zadanie na 7. seminár

Prednášky

- Štátoveda. Štát a jeho znaky

 

 

Volebné právo a volebné systémy (bc. štúdium / mgr. štúdium; denná forma)

(zimný semester ak. r. 2018/2019)

Prednášky

plán prednášok a podmienky absolvovania

Prezentácie k prednáškam

(...)

 

 

Volebné právo a volebné systémy (bc. štúdium; externá forma)

(zimný semester ak. r. 2018/2019)

Prednášky

  plán prednášok a podmienky absolvovania  

Prezentácie k prednáškam

(...)

 

 

Základy právneho poriadku Slovenskej republiky (diplomatická akadémia; neprávnici)

(zimný semester ak. r. 2018/2019)

Prednášky

 - plán prednášok, podmienky absolvovania a otázky na skúšku 

Časy prednášok

1. prednáška - sobota 6. 10. - 08:30 - 09:55, miestnosť 618 NB

2. prednáška - piatok 12. 10. - 16:45 - 19:40, miestnosť 618 NB

3. prednáška - sobota 13. 10. - 08:30 - 09.55, miestnosť 618 NB

4. prednáška - piatok 26. 10. - 16:00 - 18:55, miestnosť 618 NB

Prezentácie k prednáškam

- z prvej prednášky 1  2  3  4  5  6  7