doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

Katedra ústavného práva
Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

miestnosť č. 328 SB

konzultačné hodiny:
- štvrtok 15:15 - 16:45
(platia od 27. 2. 2020)

marek.domin(at)flaw.uniba.sk

Výučba

aktualizácia: 16. 2. 2020

 

  Ústavné právo  (denná forma)  

(letný semester ak. r. 2019/2020)

Plán seminárov (len doc. Domin)

Zadanie na semináre:

- seminár č. 2 (týždeň od 24. 2. 2020)

- seminár č. 3 (týždeň od 2. 3. 2020)

(...)

 

 

  Ústavné právo  (externá forma)  

(letný semester ak. r. 2019/2020)

(...)

 

 

  Politológia pre právnikov  (denná forma)  

(letný semester ak. r. 2019/2020)

Plán prednášok

Otázky na skúšku

(...)

 

 

  Politológia pre právnikov  (externá forma)  

(letný semester ak. r. 2019/2020)

Plán prednášok (stretnutí)

Otázky na skúšku

(...)